SRo 3 Rádio Devín

RadioDeck App

RadioDeck App
Download RadioDeck on AppStore
Download RadioDeck on Google Play

Senderinformationen

Rádio Devín, programová služba dávajúca priestor umeleckým, literárno-dramatickým, umeno-vedným rozhlasovým útvarom, ako aj hudobným žánrom nekomerčného typu. Klasická hudba, jazz, alternatíva, art rock, folk, šansón, experimentálna hudba...

Standort

Bratislava, Bratislava Region, Slowakei

Sprache

Slowakisch

Genres

Classical, Talk